ขณะนี้ สขร.เปิดให้บริการทางเว็บไซต์ได้ตามปกติ

ระบบเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดฯเปิดให้รายงานผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 28 ก.พ.57

ระบบรายงานผลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯได้ปิดให้บริการแล้ว

อ่านรายละเอียด »

แจกฟรี หนังสือเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2556

อ่านรายละเอียด »