ท่านสามารถส่งคำถามหรือ ข้อเสนอแนะมาที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกดปุ่ม ตั้งคำถาม(ทุกคำถามจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ) ตั้งคำถามหรือข้อเสนอแนะ 
  ชื่อเรื่อง :   ประเภท :     
เรื่อง ประเภท สถานะ
  ขอ Username และ Password (22 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  การประกาศราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (21 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอ Username และ Password (20 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอ username และ password  (20 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  การประกาศราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (19 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอuser และpassword (16 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  สอบถามเรื่องการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารแต่ละหน่วยงาน (15 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  สอบถามครับว่ามีกฎหมายบังครับหน่วยงานรัฐนำข้อมูลไปเก็บนอกประเทศหือไม่ครับ (15 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  หลักฐานผลการตรวจATK ที่ใช้แสดงก่อนเข้าทดสอบ (15 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอ user และ password เข้าใช้งาน (14 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  การรายงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (13 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอ user และ password เข้าใช้งาน (10 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอ user และ password เข้าใช้งาน (9 มิ.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
   หน้า   [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112