ท่านสามารถส่งคำถามหรือ ข้อเสนอแนะมาที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยกดปุ่ม ตั้งคำถาม(ทุกคำถามจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ) ตั้งคำถามหรือข้อเสนอแนะ 
  ชื่อเรื่อง :   ประเภท :     
เรื่อง ประเภท สถานะ
  ขอรหัสเข้ารายงานการปฏิบัติตาม พรบ.2540 (29 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  สอบถามชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน  (29 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอทราบ Username และ Password (29 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  เราจะทราบได้อย่างไรว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับเรื่องอุทธรณ์ของเราแล้วคะ (28 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  เข้าระบบรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารไม่ได้ (27 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอussername password เข้าระบบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดยโสธร (27 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  การขอข้อมูลราชการ (27 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  การปฏิบัติตามมาตรา 7  (27 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอทราบ username, password (27 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  อบต.ลำใหม่ จ.ยะลา ไม่สมารถเข้ากรอกข้อมูลรายงาน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ได้ (26 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอสอบถามรหัสผู้ใช้งาน การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ (23 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  ขอ username, password (23 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
  สอบถามการรายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผ่านจังหวัด (22 ก.ย. 2565)   สอบถาม   ตอบแล้ว
   หน้า   [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115