สถิติการร้องเรียน - อุทธรณ์

 

 

1.  แยกตามกระทรวง

2.  แยกตามรายอาชีพ

3.  แยกตามเพศ

4.  แยกตามรายเดือน