สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)

ชุดความรู้ที่ ๓ "แนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ"

รับชม ชุดความรู้อื่น ๆ ได้ที่นี่ >>

ตอน ขอสินเชื่อสู้โควิดหน่อย
ตอน ข้อมูลประกันสังคม