โปรดระบุข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้ประสานงาน
E-mail
หมายเลขโทรศัพท์
ตัวอย่างภาพย่อของเว็บไซต์ หรือ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน
โปรดกดที่นี่ เพื่อติดตั้ง XUpload หากไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมสำหรับแนบไฟล์ใต้ข้อความนี้


ต้องใช้ Web Browser ชนิด IE รุ่น 8 ขึ้นไป สำหรับการแนบไฟล์ภาพ .JPG หรือ .PNG เท่านั้น
เลือกวิธีในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ฯ
ใช้รูปแบบที่ สขร. จัดทำขึ้น และติดตั้งในเครื่องแม่ข่ายของ สขร.

ใช้รูปแบบที่ สขร. จัดทำขึ้น และนำโปรแกรมไปติดตั้งในเครื่องของหน่วยงาน

หน่วยงานมีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน
      โปรดระบุ URL เช่น http://www.oic.go.th/infocenter