ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นตัวแทนรับมอบเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๖ หน่วยงาน โดยมีนายณวัฒน์ มหาขันธ์ (ผอ.สขร.) และนางภัคพิชา จันทรศิริ (ผอ.สนค.) ร่วมเป็นสักขีพยาน
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน. และศูนย์องค์ความรู้ สปน. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่ พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558
สามารถเรียกได้จากลิงค์นี้ http://www.oic.go.th/infocenteropm/ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด