การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (15/10/2564) ... อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด