ข่าวประชาสัมพันธ์
กทม.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยจากน้ำทะเลหนุน ในพื้นที่เขตธนบุรี
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องมาจากน้ำทะเลหนุนสูง บริเวณซอยเจริญนคร 63 ซอยเจริญนคร 65 และองค์การคลังสินค้าธนบุรี แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี โดยมีนายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 263 คน รวม 72 ครอบครัว ณ โรงเรียนวัดดาวคนอง เขตธนบุรี
เขตธนบุรีตรวจความเรียบร้อยพื้นที่ บริเวณถนนประชาธิปก ตั้งแต่วงเวียนใหญ่ ถึงเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ถนนประชาธิปก ตั้งแต่วงเวียนใหญ่ ถึงเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า พร้อมมอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ในการดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณหน้าร้าน รวมถึงไม่ตั้งวางสิ่งของบนบาทวิถีด้วย
ผอ.เขตธนบุรีร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดย Dr.Dolly Swee ผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วยไตรมาส ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2564 และมียอดเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 2,577,500 บาท พร้อมมอบเงินโรงเรียนและบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตธนบุรี จำนวน 20,000 บาท
กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มกรุงธนเหนือ ปลูกต้นกล้าโกงกาง “ขน ปัก ปลูก”
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่อาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกางในท่อซีเมนต์ จำนวน 500 ท่อ รวมทั้งสิ้น 500 ต้น โดยมี นายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ร่วมกิจกรรม ณ จุดชมวิวป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ (เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา) ร่วมกับกลุ่มรักษ์กรุงเทพ และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกาง “ขน ปัก ปลูก”ในท่อซีเมนต์ จำนวน 500 ท่อ รวมทั้งสิ้น 500 ต้น สำหรับการปลูกต้นกล้าโกงกางในท่อซีเมนต์ เป็นการพัฒนารูปแบบการปลูกป่าชายเลน เพื่อให้ต้นกล้าโกงกางปลอดภัยจากคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามา สามารถยืนต้นได้โดยไม่โค่นล้มหรือถูกน้ำทะเลซัดหายไป โดยใช้วิธีการปักท่อซีเมนต์ลงไปในแปลงปลูกที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นนำดินโคลนใส่ลงไปในท่อซีเมนต์ แล้วนำต้นกล้าโกงกางปลูกลงไปในท่อซีเมนต์ เพื่อเลี้ยงต้นกล้าโกงกางให้เจริญเติบโตแข็งแรง ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนต้นโกงกาง เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน อันเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ฟื้นฟูป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกาง “ขน ปัก ปลูก” ในท่อซีเมนต์ขนาด 3 เมตร จำนวน 500 ท่อ บริเวณแปลงปลูกที่ 8 (หน้าทะเล)ด้วย
เขตธนบุรีร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดเวฬุราชิณ
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมผู้บริหารเขต ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยนางสาวชลัช ศิริภาคย์ ผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วยไตรมาส ณ วัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง เขตธนบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2564 และมียอดเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 3,506,819 บาท พร้อมมอบเงินโรงเรียนและบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนเวฬุราชิณ สังกัดสำนักงานเขตธนบุรีจำนวน 60,000 บาท พระกฐินพระราชทาน : เป็นพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปถวาย ณ พระอารามหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยถือเป็นเกียรติแก่องค์กร หน่วยงานและวงศ์ตระกูลของผู้ที่ขอรับพระราชทาน อันเป็นการสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบต่อไป
... อ่านทั้งหมด