ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม 2564 ผลพิจารณาแบบ สขร.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
ประจำเดือนมีนาคม 2564 ผลพิจารณาแบบ สขร.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผลพิจารณาแบบ สขร.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผลพิจารณาแบบ สขร.1 วิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ ...
เดือน สิงหาคม 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ ได้เข้าร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2561
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมี่ ได้เข้ารับการประกวดการไฟฟ้าดีเด่นระดับภาค สำหรับการไฟฟ้าสาขา ปี 2560 ทั้ง 7 ด้าน คณะกรรมการระดับภาคเข้าตรวจ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
มีการประกวดการทำงานทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ ด้านการไฟฟ้าโปร่งใส V 2.0, ด้านบริหารจัดการ, ด้านการบริการลูกค้า, ด้านระบบไฟฟ้า, ด้านความปลอดภัย, ด้าน CSR, ด้านนวัตกรรม อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด