ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ ระดมทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำที่ท่วมสูง รวมถึงแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ในวันที่ 28 กันยายน 2564
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ)
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กฟส.อ.มโนรมย์ ร่วมกิจกรรม “โครงการบ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาท” และ “โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดชัยนาท” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด