ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กฟภ.บรรจุขวด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 รับมอบโดย นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564 "PEA Transparency & Sustainability Confirmed" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีเทพ ร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศรีเทพ จัดโครงการสร้างเครือข่ายคนรักษ์พลังงานไฟฟ้าประจำปี 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่7 บ้านกุดตาแร้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสนุ่น ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีเทพร่วมกับหน่วยงานราชการร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่7/2562 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ.วัดบ้านเนินถาวร ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด