ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี กันตพัฒน์ ทองคำ ผู้จัดการ และนายชูชาติ เอี่ยมชัย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเมืองการุ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ ดำเนินการตรวจสอบระบบการจ่ายไฟ ระบบไฟฟ้าสำรอง ให้กับ โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นำโดยว่าที่ร้อยตรีกันตพัฒน์ ทองคำ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค และดำเนินการตรวจสอบระบบการจ่ายไฟ ระบบไฟฟ้าสำรอง ให้กับ โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
กฟน.3 จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) การดำเนินการและรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
เพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านการดำเนินการและรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ อ่านต่อ ...
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสะพานแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสะพานแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยมีนายชัยยศ ประสมทอง ผจก.กฟจ.อุทัยธานี เข้าร่วมเปิดสะพานด้วย ทั้งนี้ ว่าที่กันตพัฒน์ ทองคำ ผจก.กฟส.บ้านไร่ นำทีมเตรียมความพร้อมการติดตั้งสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้า อีกด้วย อ่านต่อ ...
จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ในอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีกันตพัฒน์ ทองคำ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ พร้อมพนักงาน เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ประกอบด้วย วัดวังตอ วัดไร่พริก และวัดห้วยบง โดยดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า พร้อมแนะนำจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายให้กับวัดได้ทราบ
... อ่านทั้งหมด