ข่าวประชาสัมพันธ์
#บางบอน>>สำรวจพื้นที่เตรียมบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้รับผลกระทบโควิด –19
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(16 มิ.ย.63) เวลา 17.00 น.นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยนางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายสุชาติ รักชื่อ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางปาณิสรา เนตรธารธร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ให้การต้อนรับ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ สำรวจพื้นที่แจกถุงยังชีพ?ให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 บริเวณซอยเอกชัย 95/1 และซอยบางบอน 4 ช่วงคลองรางไผ่
#บางบอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กลุ่มเขตกรุงธนใต้ #วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่8
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 07.20 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยทำความสะอาดโรงพยาบาลของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน >> โดยนายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยนายภูริวัจน์ ศรีนวลจันทร์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดฯ พร้อมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้บริหารกลุ่มเขตกลุ่มกรุงธนใต้ โดยร่วมกันทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้พักคอย เวชระเบียน ห้องฉุกเฉิน ห้องเอ็กซเรย์ เคาเตอร์ส่วนให้บริการประชาชนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร เดินหน้ามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผูู้พิการ และผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่เขต #บางบอน อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 23 ราย ในพื้นที่เขตบางบอน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านรางไผ่ ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา ชุมชนหนทางใหม่ปิ่นทอง ชุมชนสวนผัก และชุมชนซอยกำนันแม้น13 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน >>โดยมี นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์อและนางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน นายสุชาติ รักชื่อ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นางปาณิสรา เนตรธารธร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ >>> ทั้งนี้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นบุคคลกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลและการช่วยเหลือจากบุตรหลานและบุคคลในครอบครัวในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา อาจทำให้หลายครอบครัวมีรายได้ลดลง และส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของบุคคลกลุ่มนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขต และสำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดสรรความช่วยเหลือให้อย่างทั่วถึง โดยจะนำถุงยังชีพซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย ไปมอบให้กับครอบครัวของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ โดยทั้งหมดนี้คือความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากใจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่เขตบางบอนแจกถุงยังชีพประชาชน
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(9 พ.ค.63) เวลา 17.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตบางบอนแจกถุงยังชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีประชาชนจาก 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบางบอน 5 ซอย 6 จำนวน 59 ครัวเรือน ชุมชนรางขี้เหล็ก จำนวน 37 ครัวเรือน ชุมชนดอกรักริมทาง จำนวน 49 ครัวเรือน ชุมชนหลังตำรวจม้า จำนวน 19 ครัวเรือน และชุมชนซอยต้นสน จำนวน 36 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 200 ครัวเรือน โดยมี นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน คณะผู้บริหารเขตบางบอน คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เขตบางบอน >>โดยถุงยังชีพได้บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำตาลทราย สบู่ ผงซักฟอก และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ได้แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนและวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามได้นำถุงผ้ามามอบให้กับประชาชนอีกด้วย โดยในการแจกจ่ายถุงยังชีพ สำนักงานเขตบางบอนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่มารับถุงยังชีพ ต้องกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างชัดเจนและเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับประชาชนที่มารับถุงยังชีพ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยกหรือส่งถุงยังชีพให้สวมถุงมือทุกคน
บางบอน ต้อนรับรองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการระบาดเชื้อโควิด-19 @ถนนพระราม 2 ช่วงกลางคืน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563
เวลา 19.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร (ถนนพระราม 2) เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจของวัตถุประสงค์ของจุดคัดกรองดังกล่าว และวิธีการดูแลสุขภาพตนเองเป็นสำคัญด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนพยายามอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกเดินทางหากไม่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งถือเป็นการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน (เจ้าของพื้นที่) ตำรวจ ทหาร อปพร. และประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจฯ บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.ซอย 92 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน
... อ่านทั้งหมด