ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง บางบอนจับมือเทคนิคราชสิทธิฯ เปิดบ้าน จัดงานลอยกระทง ริมบึงสวย น้ำใส
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบงบอน เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงของเขตบางบอน โดยเขตฯ ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมี นายเสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางบอน คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่เขต ชมรมฝึกอาชีพคนพิการบ้านบางบอน ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ คณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมงาน ณ บริเวณบึงน้ำ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
บางบอนลงพื้นที่เร่งติดตามโครงการปรับปรุงถนนบางบอน 1 ซอย 15
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน มอบหมายนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยนายสุรเชษฐ์ สุรกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนบางบอน 1 ซอย 15 และซอยแยก ถึงบ้านเลขที่ 1/115 โดยรับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมเน้นย้ำให้เร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าวในการเดินทาง
บางบอนพัฒนาทำความสะอาดบึงน้ำ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตบางบอนได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด บึงน้ำบริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โดยดำเนินการทาสีทางเท้า จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลอง และชาวบางบอนโดยรวม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางบอน คณะผู้บริหารเขต สัสดีเขตบางบอน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางบอน เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำพิเศษธนบุรี ศาลแขวงบางบอน ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 กองกำกับการม้าตำรวจ อปพร.เขตบางบอน ชุมชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมจำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เขตบางบอน
บางบอนส่งมอบอุปกรณ์ให้ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ร่วมสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรง
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 11.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน มอบหมายให้นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยนางปาณิสรา เนตรธารธร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประธานลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า เพื่อนำไป ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการฝึกซ้อมกีฬาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
บางบอนประชุมผู้บริหารเขตรับฟังปัญหาเดินหน้าพัฒนางาน
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.30 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตบางบอน ครั้งที่ 8/2562 โดยมีคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอกชัย 2 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน เพื่อติดตามงานตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงสู่การปฏิบัติทันที พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
... อ่านทั้งหมด