ข่าวประชาสัมพันธ์
สวพ.จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
สวพ.จัดกิจกรรมโครงการ Best Service 2019 (ร.ร.มัธยมวัดสุทธาราม)
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
สวพ.จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลปรับปรุงร่างผังเมืองรวมฯ (บางกอกน้อย,ตลิ่งชัน)
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสุจินดา ศิลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานวางผังพัฒนาพื้นที่ 2 นำทีมงานลงสำรวจพื้นที่ตามข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยลงสำรวจพื้นที่บริเวณถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตบางแค ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม และถนนเอกชัย เขตบางบอน เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลไว้ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป อ่านต่อ ...
สวพ.จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลปรับปรุงร่างผังเมืองรวมฯ (บางเขน,ดอนเมือง)
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางปิยนุช ศิริ หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลผังเมืองรวมและมาตรฐานทางผังเมือง นำทีมงานลงสำรวจพื้นที่ตามข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยลงสำรวจพื้นที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ถนนรามอินทรา เขตบางเขน และถนนสรงประภา เขตดอนเมือง เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลไว้ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป อ่านต่อ ...
สวพ.จัดกิจกรรมโครงการ Best Service 2019 (ร.ร.มัธยมบ้านบางกะปิ)
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด