ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรีได้มาตรวจเยี่ยมและให้นโยบายแก่ผู้บริหารและพนักงาน ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี กฟส.บึงสามพัน
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ บุญเต็ม ผจก.กฟส.บงส. พร้อมพนักงานและผู้ช่วยพนักงาน ประจำ กฟส.บงส. ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายสวรรคต
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายชาญณรงค์ บุญเต็ม ผจก.กฟส.บงส. พร้อมพนักงานและผู้ช่วยพนักงาน ประจำ กฟส.บงส. ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน อ่านต่อ ...
ทิศทางการรายงานและติดตามผลไฟฟ้าโปร่งใสปี 63
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันนี้ ( 14 เม.ย.63) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 4 (SCADA) กฟน.3 นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ อฝ.ปบ.กฟน.3 เป็นประธานในส่วนของ กฟน.3 สำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้งาน “ระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน 8 ระบบงาน” ที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาในปี 2563 กับประธานและเลขานุการคณะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนของ กฟน.3 ทั้ง 4 มิติ 5 ด้าน ประธานคณะตรวจติดตามฯ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกลร่วมกับ กกท. กฟน.1-2 กฟฉ.1-3 กฟจ.เชียงใหม่ และ กฟจ.อุบลราชธานี รวมทั้ง กฟฟ.ในสังกัด กฟน.3 ที่มีนายมนูญ ใจซื่อ รฝ.วธ.(ภ4) เป็นประธานและวิทยากร เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถดำเนินงานได้สอดคล้องตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2563 ตลอดจนแนวทางการใช้งานระบบรายงานผลฯ ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว นายอุดมศักดิ์ ในฐานะประธานคณะทำงานการไฟฟ้าโปร่งใสฯของ กฟน.3 ได้ มอบหมายให้ประธานฯแต่ละมิติ ติดตามข้อมูลในระบบว่ามีการลงข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้จะได้มีการจัดส่งแผนดำเนินงานทั้งของ กฟน.3 และ กฟฟ.ในสังกัด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน. อ่านต่อ ...
ประชุมคณะทำงาน การไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ผู้จัดการและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบึงสามพัน ร่วมเข้ารับฟังการประชุมชี้แจ้ง เกี่ยว พ.ร.บข้อมูลข่าวสารที่ กฟน.3 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
... อ่านทั้งหมด