ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง รับการตรวจประเมิน GECC ประจำปี 2564
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง รับการตรวจประเมิน GECC ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง นำโดย นายบรรลือศักดิ์ นวลนางแย้ม ผู้จัดการการไฟฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลหนองฉาง ในโครงการ โควิดจะหยุดได้ ถ้าชาวอุทัยพร้อม
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง นำโดย นายบรรลือศักดิ์ นวลนางแย้ม ผู้จัดการการไฟฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับโรงพยาบาลหนองฉาง ในโครงการ โควิดจะหยุดได้ ถ้าชาวอุทัยพร้อมใจฉีดวัคซีน 100% เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนภายในโรงพยาบาลหนองฉาง
ลดค่าไฟฟ้า เยียวยาโควิดรอบใหม่ กฟภ.เปิดรายละเอียด เช็กได้ที่นี่
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้ ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี - ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี - ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 25642.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 25642.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กฟส.หนองฉาง นำโดยนายบรรลือศักดิ์ นวลนางแย้ม ผจก.กฟส.หนองฉาง พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ภายในบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง อ่านต่อ ...
กฟส.หนองฉาง ร่วมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นำโดย นายบรรลือศักดิ์ นวลนางแย้ม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง และพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี ฯลฯ และมอบปฏิทินของการไฟฟ้าให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 188 ยูนิต บริจาคอวัยวะ 8 ราย และบริจาคดวงตา 8 ราย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด