ข่าวประชาสัมพันธ์
สปภ.สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 161 , 161/1 และ 165 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. มีผู้ประสบภัยจำนวน 10 ครอบครัว 40 ราย ในเบื้องต้น ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และให้คำแนะนำขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ประสบภัยไปขอออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากสำนักงานเขตบางพลัด เพื่อมาขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานครต่อไป
สปภ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์ จำนวน 68 รูปโดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ผอ.สปภ.ร่วมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิญาณตนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และปล่อยแถวขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กว่า 1,200 คน ร่วมปฏิญาณตนและร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ในการนี้ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมและสั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ อุปกรณ์กู้ภัยดูแลความปลอดภัยโดยรอบบริเวณลานคนเมือง และมาสคอต ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าวด้วย ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
สปภ. สาธิต/ซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประสานความร่วมมือคณะอบรมเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้นายศิวนาถ อัศวจินดา เลขานุการสำนัก เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 40 คน นำโดยนายปัญจศิลป์ สมบูรณ์ หัวหน้าพยาบาลศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งภัยทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ ดังนั้นการบริหารจัดการบรรเทาภัยจึงจำเป็นที่จะต้องประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพ ได้ผลที่ดี รวดเร็ว ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วม ประสานงานการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัยและได้รับบาดเจ็บ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันเวลา นอกจากนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้ให้คณะนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานจริง ด้วยการจำลองสถานการณ์การกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย สาธิตการกู้ภัยที่สูง การอพยพหนีไฟโดยใช้รถกระเช้าและการโรยตัว โดยมีนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 4 นายทำนุ โรหิตานนท์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงพญาไท นายชุม สนสายันต์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงบางอ้อ นายนรวิชญ์ วงศ์ตั้ง หัวหน้าสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ ทีมครูฝึกดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายการสื่อสาร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ ในการนี้ จ.ส.ต.ทศพล คำบุญมา หัวหน้าสถานีดับเพลิงคลองเตย บรรยายพิเศษหัวข้อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยรถกระเช้าและปล่องผ้า และนายชยันต์ สวัสดี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สถานีดับเพลิงบางอ้อ บรรยายพิเศษเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเครนถล่ม พร้อมทีมงานสาธิตเรื่องการโรยตัวจากที่สูง ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
สปภ.นำหัวฉีดพ่นละอองน้ำชั้น 81 ตึกใบหยก ลดวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายขาว เขียวภักดี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 กำกับดูแลการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดวิกฤตมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ชั้น 81 อาคารใบหยก สกาย เขตราชเทวี สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สปภ.) โดยสถานีดับเพลิงพญาไท ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตราชเทวีในการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดวิกฤตฝุ่นละอองบริเวณเขตราชเทวี จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมหัวฉีดน้ำมอนิเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนควบของรถบรรทุกน้ำขนาด 1500 ลิตร จำนวน 2 หัว เชื่อมต่อกับสายส่งน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำจากบนชั้น 81 อาคารใบหยกสกาย เพื่อลดปัญหาจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 โดยขณะนี้ได้มีการระดมพ่นละอองน้ำจากบนอาคารสูงหลายๆอาคาร เพื่อหวังลดมลพิษในอากาศของกรุงเทพมหานครให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
... อ่านทั้งหมด