ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สปภ.ร่วมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิญาณตนวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และปล่อยแถวขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร กว่า 1,200 คน ร่วมปฏิญาณตนและร่วมกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ในการนี้ พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมและสั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ อุปกรณ์กู้ภัยดูแลความปลอดภัยโดยรอบบริเวณลานคนเมือง และมาสคอต ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าวด้วย ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
สปภ. สาธิต/ซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประสานความร่วมมือคณะอบรมเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) ศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้นายศิวนาถ อัศวจินดา เลขานุการสำนัก เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 40 คน นำโดยนายปัญจศิลป์ สมบูรณ์ หัวหน้าพยาบาลศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งภัยทางธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ ดังนั้นการบริหารจัดการบรรเทาภัยจึงจำเป็นที่จะต้องประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพ ได้ผลที่ดี รวดเร็ว ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วม ประสานงานการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัยและได้รับบาดเจ็บ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันเวลา นอกจากนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้ให้คณะนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานจริง ด้วยการจำลองสถานการณ์การกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย สาธิตการกู้ภัยที่สูง การอพยพหนีไฟโดยใช้รถกระเช้าและการโรยตัว โดยมีนายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 4 นายทำนุ โรหิตานนท์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงพญาไท นายชุม สนสายันต์ หัวหน้าสถานีดับเพลิงบางอ้อ นายนรวิชญ์ วงศ์ตั้ง หัวหน้าสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ ทีมครูฝึกดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายการสื่อสาร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ ในการนี้ จ.ส.ต.ทศพล คำบุญมา หัวหน้าสถานีดับเพลิงคลองเตย บรรยายพิเศษหัวข้อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยรถกระเช้าและปล่องผ้า และนายชยันต์ สวัสดี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สถานีดับเพลิงบางอ้อ บรรยายพิเศษเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเครนถล่ม พร้อมทีมงานสาธิตเรื่องการโรยตัวจากที่สูง ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
สปภ.นำหัวฉีดพ่นละอองน้ำชั้น 81 ตึกใบหยก ลดวิกฤตฝุ่นจิ๋ว
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายขาว เขียวภักดี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 กำกับดูแลการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดวิกฤตมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ชั้น 81 อาคารใบหยก สกาย เขตราชเทวี สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สปภ.) โดยสถานีดับเพลิงพญาไท ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตราชเทวีในการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดวิกฤตฝุ่นละอองบริเวณเขตราชเทวี จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมหัวฉีดน้ำมอนิเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนควบของรถบรรทุกน้ำขนาด 1500 ลิตร จำนวน 2 หัว เชื่อมต่อกับสายส่งน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำจากบนชั้น 81 อาคารใบหยกสกาย เพื่อลดปัญหาจากฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 โดยขณะนี้ได้มีการระดมพ่นละอองน้ำจากบนอาคารสูงหลายๆอาคาร เพื่อหวังลดมลพิษในอากาศของกรุงเทพมหานครให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
สปภ.นำ รผว.สกลธี ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงถนนจันทน์
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ผอ.สปภ.) พร้อมด้วย นายวศิน ศรีนวกุล หัวหน้าสถานีดับเพลิงถนนจันทน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 1 ร.ต.อ.พนม อ่ำนิ่ม ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิง 2 หัวหน้าสถานีดับเพลิง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้การต้อนรับและนำ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสถานีดับเพลิงถนนจันทน์ จากการตรวจเยี่ยม ทำให้เห็นสภาพปัญหาของสถานีดับเพลิงซึ่งสถานที่ทำการคับแคบ ขาดแคลนห้องพักเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องอยู่รวมกันอย่างแออัด และสภาพอาคารสถานที่ทรุดโทรม โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับจะเร่งแก้ไข เพื่อให้นักดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งจะเร่งผลักดันการเพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องผู้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนอยู่ตลอดเวลา โดยขอให้นักดับเพลิงทุกคนมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
เด็กๆสนใจร่วมงานวันเด็ก สปภ.แน่น
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(สปภ.) ได้เริ่มเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ ดร.ประยูร ครองยศ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เริ่มจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นครั้งแรก เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา คือเมื่อปี พ.ศ.2556 ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก คณะผู้บริหารจึงให้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน ด้วยการสอดแทรกความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกิจกรรมต่างๆ สำหรับในปีนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกมากมาย ทั้งกิจกรรมบนเวที การแสดงมายากลและโชว์ตัวเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ การฝึกสถานการณ์จำลองการดับเพลิงในรถฝึกดับเพลิงและกู้ภัยเคลื่อนที่ (Simulator Truck) การถ่ายภาพนักดับเพลิง การสาธิตการดับเพลิงและทดลองดับไฟด้วยถังดับเพลิง การฝึกการโรยตัว การฝึกกระโดดเบาะลม การถ่ายภาพนักดับเพลิงจิ๋ว การโชว์จับงู โดยจัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหาร ขนม ของเล่นและของรางวัลสำหรับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานมากมาย ซึ่งเด็กๆได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยความสนุกสนานเป็นจำนวนมาก
... อ่านทั้งหมด