ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
PEA ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
PEA ขอแจ้งช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
PEA ขอแจ้งช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และ PEA จะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม การขอให้ไฟฟ้าและค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม การขอให้ไฟฟ้าและค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
... อ่านทั้งหมด