ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านการให้บริการ และการทุจริตประพฤติมิชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
แจ้งนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านการให้บริการ และการทุจริตประพฤติมิชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
แจ้งช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
รับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรีและการไฟฟ้าในสังกัด รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสจากคณะผู้ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) นำโดยนายสุพจน์ มูลจวง รองฝ่ายวิศวกรรมและบริการ ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี อ่านต่อ ...
ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรหมบุรี นำโดยนายสมฤทธิ์ ปัญญายงค์ ผู้จัดการและคณะทำงาน เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด