ข่าวประชาสัมพันธ์
กฟภ.ค่ายบางระจัน ทำกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและปฏิญาณตน การไฟฟ้าโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี มาตรวจงานมาตรวจงานด้านความปลอดภัย การฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอค่ายบางระจัน ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี การฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอค่ายบางระจัน
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ารางวัลโดดเด่น 166 ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561 ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA ปี 2561”
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
นายนพดล มะจะกรณ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอค่ายบางระจัน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA ปี 2561” ได้กล่าวย้ำเตือนให้พนักงานและลูกจ้าง กฟภ. ทุกคนมีจิตสำนึกปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ณ ลานความปลอดภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอค่ายบางระจัน อ่านต่อ ...
ติดตามผลการดำเนินการ “โครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
นายนพดล มะจะกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอค่ายบางระจัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561โดยกำหนดให้มีวาระการประชุมติดตามผลการดำเนินการ "โครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอค่ายบางระจัน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด