ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบของบริจาคช่วยเหลือโควิด 19
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
นายไพศาล ธีระรังสิกุล ผจก.กฟส.อ.ชสง.และพนักงานมอบของบริจาคช่วยเหลือโควิด 19 ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแสง โดยมีนายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง เป็นผู้รับมอบ ของบริจาค เพื่อนำไปแจกผู้ป่วย โควิด 19 ที่โรงพยาบาลสนามบริเวณโรงยิมสนามกีฬา
มาตรการในการป้องกัน และควบคุม โควิด 19
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้ ห้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี - ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี - ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน 1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น 2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน 2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564 2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564 2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564 หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดูน้อยลง
การจัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ประจำปี 2563
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
นายนคร โชติกะ ผชก.(น.3)เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ณ แพอาคารสี่แคว อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายศิริชัย เงินงอก ผจก.กฟจ.นว.และทีมงานให้การต้อนรับพบปะสนทนากับลูกค้า อ่านต่อ ...
โครงการ PEA สู้ภัยโควิค-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายไพศาล ธีระรังสิกุล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแสงพร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจสอบระบบการจ่ายไฟเมน และให้คำแนะนำเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลอำเภอชุมแสง ตามโครงการ PEA สู้ภัยโควิค-19 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยมี พ.ญ.บุญญธิดา ยาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การต้อนรับ
... อ่านทั้งหมด