ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการระบายน้ำส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ.ห้องรัตนโกสินทร์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
สำนักการระบายน้ำส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ.โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการระบายน้ำครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันน้ำท่วม ชั้น 6 สำนักาารระบายน้ำ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักการระบายน้ำครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันน้ำท่วม ชั้น 6 สำนักาารระบายน้ำ
ตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักการระบายน้ำ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทีมงานฝ่ายบริหารเอกสาร กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนรับการตรวจจากคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 อ่านต่อ ...
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก AIT และประเทศอินโดนีเซียดูงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลองลาดพร้าว โดยมีตัวแทนจากกองระบบคลอง บรรยายรายละเอียดและความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก AIT และประเทศอินโดนีเซียดูงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลองลาดพร้าว โดยมีตัวแทนจากกองระบบคลอง บรรยายรายละเอียดและความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด