ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. รผว.กทม.(นายจักกะพันธุ์ ผิวงาม) ร่วมกับ ผอ.สนน.(นายณรงค์ เรืองศรี) ผอ.กรท.(นายวรวัฒน์ หินซุย) ผอ.กคจ.(นายธราพงษ์ เพรชคง) หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ1 (นายบุญยืน คุณเจริญ) หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบาย
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. รผว.กทม.(นายจักกะพันธุ์ ผิวงาม) ร่วมกับ ผอ.สนน.(นายณรงค์ เรืองศรี) ผอ.กรท.(นายวรวัฒน์ หินซุย) ผอ.กคจ.(นายธราพงษ์ เพรชคง) หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ1 (นายบุญยืน คุณเจริญ) หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ (นายสัญญา ภู่เจนจบ) และผู้บริหารสำนักงานเขตบางเขนตรวจสอบความก้าวหน้างานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินบริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ปัจจุบันผลงานก่อสร้าง 80%
รผว.กทม(นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) ติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดงานก่อสร้างเขื่อน พื้นที่เขตสายไหม ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบงานก่อสร้างเขื่อนลาดพร้าว
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561
รผว.กทม(นายจักกพันธุ์ ผิวงาม)ลงเรือติดตามความคืบหน้า งานก่อสร้างเขื่อน พื้นที่เขตสายไหม ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบงานก่อสร้างเขื่อนลาดพร้าว
สำนักการระบายน้ำ โดยรองผู้?อำนวยการสำนักการระบาน้ำ (นายสมศักดิ์? มีอุดมศักดิ์)? และผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เข้าร่วมกิจกรรม? "ไท?ยนิยม? ยั่งยืน" เพื่อ? "ชุมชน อยู่ดีมีสุข" ณ มหาวิทยาลัย?กรุงเทพ?ธนบุรี? เขตทวีวัฒนา?
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561
สำนักการระบายน้ำ โดยรองผู้?อำนวยการสำนักการระบาน้ำ (นายสมศักดิ์? มีอุดมศักดิ์)? และผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เข้าร่วมกิจกรรม? "ไท?ยนิยม? ยั่งยืน" เพื่อ? "ชุมชน อยู่ดีมีสุข" ณ มหาวิทยาลัย?กรุงเทพ?ธนบุรี? เขตทวีวัฒนา?
บ่าย 3 โมง วันนี้ (15/9/61) พายุไต้ฝุ่น มังคุด "MANGKHUT" ได้เคลื่อนผ่านเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน เรียบร้อยแล้ว อ่อนกำลังลงเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ แต่เมื่ออยู่ในทะเล ทวีกำลังแรงขึ้นมาอีก และเคลื่อนต่อไปในทิศทางตะวันตกเฉียง
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561
บ่าย 3 โมง วันนี้ (15/9/61) พายุไต้ฝุ่น มังคุด "MANGKHUT" ได้เคลื่อนผ่านเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน เรียบร้อยแล้ว อ่อนกำลังลงเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ แต่เมื่ออยู่ในทะเล ทวีกำลังแรงขึ้นมาอีก และเคลื่อนต่อไปในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ เป้าหมายขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในค่ำวันพรุ่งนี้ (16/9/61) เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 กม./ชม. ถือว่าเร็วมากงานนี้คงจบเร็วกว่าที่คิด ดูแล้วไม่น่ากังวล มีผลบ้างตามขอบพายุที่จะอ่อนกำลังในวันที่ 17 - 18 ก.ย. 61 บริเวณภาคเหนือและอิสานตอนบน ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
นักสืบตาสับปะรด
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
นักสืบตาสับปะรด
... อ่านทั้งหมด