ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ประจำวันที่ 13 กันยายน 2562
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนมากกว่าภาคอื่น สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อย ปริมาณฝน 0.5 มม. บางพื้นที่ ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (13 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.24 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ 0.00 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.81 ระดับน้ำปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (12 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.20 ม.รทก. เวลา 20:00 น. - สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.25 ม.รทก. เวลา 20:00 น. - สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.21 ม.รทก. เวลา 20:00 น. ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (13 กันยายน 2562) - ระดับ +1.06 ม.รทก. เวลา 20.06 น. ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (13 กันยายน เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที) นครสวรรค์ 1,305 เขื่อนเจ้าพระยา 898 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 873 รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 12 กันยายน 2562 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 1. ส.แจงร้อน 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น. 2. ส.ดาวคะนอง 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น. 3. ส.บางกอกใหญ่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 4. ส.เทเวศร์ 0.0 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น. 5. ส.บางเขนใหม่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 20:00 น.
สถานการณ์ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
สถานการณ์ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และเวียดนามตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ปริมาณฝนรวมสูงสุดจุดวัดสำนักงานเขตสาทร 33.0 มม. จุดวัดคลองสิบสอง - ถ.ประชาสำราญ เขตหนองจอก 31.5 มม. จุดวัดสถานีสูบน้ำพระราม 4 เขตคลองเตย 31.0 มม. จุดวัดสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท เขตจอมทอง 30.0 มม. ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (12 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.24 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ 0.00 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.79 ระดับน้ำปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (11 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.20 ม.รทก. เวลา 19:00 น. - สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.28 ม.รทก. เวลา 18:00 น. - สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.23 ม.รทก. เวลา 20:00 น. ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (12 กันยายน 2562) - ระดับ +1.08 ม.รทก. เวลา 19.50 น. ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (12 กันยายน เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที) นครสวรรค์ 1,344 เขื่อนเจ้าพระยา 898 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 865 รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 11 กันยายน 2562 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 1. ส.แจงร้อน 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น. 2. ส.ดาวคะนอง 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น. 3. ส.บางกอกใหญ่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 4. ส.เทเวศร์ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 12:00 น. 5. ส.บางเขนใหม่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 20:00 น.
สถานการณ์ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
สถานการณ์ประจำวันที่ 11 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ปริมาณฝนรวมสูงสุดจุดวัดสำนักงานเขตคลองสามวา 30.0 มม. จุดวัดคลองทวีวัฒนา - คลองบางเชือกหนัง เขตทวีวัฒนา 26.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตวังทองหลาง 25.0 มม. ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (11 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.21 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.00 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.73 ระดับน้ำปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (10 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.35 ม.รทก. เวลา 18:00 น. - สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.46 ม.รทก. เวลา 18:20 น. - สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.36 ม.รทก. เวลา 19:00 น. ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (11 กันยายน 2562) - ระดับ +1.09 ม.รทก. เวลา 19.31 น. ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (11 กันยายน เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที) นครสวรรค์ 1,407 เขื่อนเจ้าพระยา 920 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 857 รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 10 กันยายน 2562 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 1. ส.แจงร้อน 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น. 2. ส.ดาวคะนอง 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น. 3. ส.บางกอกใหญ่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 4. ส.เทเวศร์ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 12:00 น. 5. ส.บางเขนใหม่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น.
สถานการณ์ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
สถานการณ์ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับมี หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ปริมาณฝนรวมสูงสุดจุดวัดสถานีสูบน้ำคลองสี่บาท เขตจอมทอง 41.0 มม. จุดวัดสถานีสูบน้ำคลองระหาญ เขตบางขุนเทียน 30.0 มม. จุดวัดสำนักงานเขตวัฒนา 26.5 มม. จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ เขตหนองแขม 25.0 มม. และ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 8.5 มม. ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (10 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.20 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.01 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.64 ระดับน้ำปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (9 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.05 ม.รทก. เวลา 19:00 น. - สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.10 ม.รทก. เวลา 20:00 น. - สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.17 ม.รทก. เวลา 21:00 น. ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (10 กันยายน 2562) - ระดับ +1.06 ม.รทก. เวลา 19.14 น. ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (10 กันยายน เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที) นครสวรรค์ 1,474 เขื่อนเจ้าพระยา 951 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 846 รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 9 กันยายน 2562 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 1. ส.แจงร้อน 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น. 2. ส.ดาวคะนอง 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น. 3. ส.บางกอกใหญ่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 4. ส.เทเวศร์ 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น. 5. ส.บางเขนใหม่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 21:00 น.
สถานการณ์ประจำวันที่ 9 กันยายน 2562
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีการกระจายของฝนน้อย โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ปริมาณฝนรวมสูงสุดจุดวัดประตูระบายน้ำคลองรางจาก-ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ 48.0 มม. สถานีคลองสี่บาท เขตจอมทอง 43.0 มม. สถานีบางจาก เขตพระโขนง 32.0 มม. สำนักงานเขตบางขุนเทียน 27.0 มม. ประตูระบายน้ำคลองด่าน เขตยานนาวา 25.5 มม. และ ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง 8.5 มม. ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (9 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.24 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.02 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.74 ระดับน้ำปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (8 กันยายน 2562) - ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +0.85 ม.รทก. เวลา 17:00 น. - สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +0.90 ม.รทก. เวลา 20:00 น. - สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +0.99 ม.รทก. เวลา 19:00 น. ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (9 กันยายน 2562) - ระดับ +0.98 ม.รทก. เวลา 19.11 น. ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (9 กันยายน เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที) นครสวรรค์ 1,515 เขื่อนเจ้าพระยา 901 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 798 รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 8 กันยายน 2562 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 1. ส.แจงร้อน 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 20:00 น. 2. ส.ดาวคะนอง 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 20:00 น. 3. ส.บางกอกใหญ่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 4. ส.เทเวศร์ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 10:00 น. 5. ส.บางเขนใหม่ 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 19:00 น.
... อ่านทั้งหมด