ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาแก้มลิงบึงเสือดำกักเก็บน้ำฝนแก้น้ำท่วมขังย่านใจกลางเมือง
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(8 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาบึงเสือดำ และโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย เขตราชเทวี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตราชเทวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในขณะนี้กรุงเทพมหานครมีแก้มลิงทั้งหมด 27 แห่ง สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 13 ล้านลบ.ม. เป็นแก้มลิงของกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง เป็นแก้มลิงของหน่วยงานราชการ 8 แห่ง และเป็นแก้มลิงของเอกชน 8 แห่ง ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครมีโครงการเพิ่มแก้มลิงอีก 6 แห่ง ได้แก่ บึงประชานิเวศน์ บึงรางเข้ บึงลาดพร้าว 71 บึงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ บึงเบญจกิติ และบึงเสือดำ สำหรับโครงการพัฒนาบึงเสือดำ สำนักการระบายน้ำได้ประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าดำเนินการพัฒนาขุดลอกบึงเสือดำ ซึ่งบึงดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นบึงร้างมีสภาพตื้นเขินไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการขุดลอกบึงเสือดำทั้ง 2 แห่ง เพื่อพัฒนาเป็นแก้มลิงเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ คือ บึงเหนือและบึงใต้ โดยดำเนินการขุดลอกในระดับความลึกประมาณ 2.50 ม. ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 17,250 ลบ.ม. หลังจากพัฒนาขุดลอกบึงเสือดำแล้วเสร็จ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งเชื่อมท่อระบายน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณถนนอโศกดินแดงลงบึงเสือดำ บริเวณถนนกำแพงเพชร 7 เข้าสู่สถานีสูบน้ำข้างวัดมักกะสัน และบริเวณถนนเพชรบุรีลงคลองแสนแสบ สร้างฝายชะลอน้ำในบึงเสือดำ รวมทั้งปรับปรุงประตูระบายน้ำบึงมักกะสันซึ่งเป็นประตูเหล็กได้ชำรุดเสียหาย โดยดำเนินการปรับปรุงใหม่เป็นสถานีสูบน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูบ 4 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันการขุดลอกบึงเสือดำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 บึง การเชื่อมท่อระบายน้ำเสร็จแล้ว 2 แห่ง ส่วนการปรับปรุงประตูระบายน้ำเป็นสถานีสูบน้ำ คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนส.ค.61 เมื่อโครงการพัฒนาบึงเสือดำแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนกำแพงเพชร 7 ถนนอโศกดินแดง และถนนเพชรบุรี โดยจะดึงน้ำในบริเวณดังกล่าวมากักเก็บไว้ที่บึงเสือดำในช่วงที่ฝนตกก่อนระบายลงสู่คลองเสือดำและคลองแสนแสบ อีกส่วนหนึ่งจะระบายลงสู่บึงมักกะสันผ่านระบบอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ลักษณะอากาศทั่วไป : พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (07.00 น.) : กรุงเทพมหานครฝนตกเล็กน้อย ปริมาณสูงสุดจุดวัดคลองเก้า ตอนวัดศรีสุข เขตคลองสามวา 8.5 มม. สำนักเขตคองสามวา 4.0 มม.จุดวัดสถานีคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 3.0 มม. ไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลัก ที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบ รายงานค่าระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกวันนี้ (29 มิถุนายน 2561 ) - ประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) (ระดับวิกฤติ +0.90) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.17 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำลาดกระบัง (ระดับวิกฤติ +0.60) เวลา 07.00 น. ระดับ +0.04 ระดับน้ำปกติ - ประตูระบายน้ำคลองสอง (สายใต้) (ระดับวิกฤติ +1.80) เวลา 07.00 น. +0.50 ระดับน้ำปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงสุดวานนี้ (28 มิถุนายน 2561) - ประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ระดับ +1.15 ม.รทก. เวลา 21:00 น. - สถานีสูบน้ำบางนา ระดับ +1.45 ม.รทก. เวลา 20:00 น. - สถานีสูบน้ำบางเขนใหม่ ระดับ +1.06 ม.รทก. เวลา 21:00 น. ฐานน้ำขึ้นสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา ณ หน้าสถานีกองบัญชาการกองทัพเรือวันนี้ (29 มิถุนายน 2561) - ระดับ +0.96 ม.รทก. เวลา 21:57 น. ปริมาณน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (29 มิถุนายน เวลา 06:00 น.) (ลบ.ม./วินาที) นครสวรรค์ 748 เขื่อนเจ้าพระยา 195 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (เฉลี่ย) 145 รายงานความเค็มสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 28 มิถุนายน 2561 (ค่าความเค็มเกิน 1.2 กรัม/ ลิตร ควรระมัดระวังในการใช้กับพืชทั่วไป) 1. ส.แจงร้อน 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 21:00 น. 2. ส.ดาวคะนอง 0.2 กรัม/ลิตร เวลา 21:00 น. 3. ส.บางกอกใหญ่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 08:00 น. 4. ส.เทเวศร์ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 09:00 น. 5. ส.บางเขนใหม่ 0.1 กรัม/ลิตร เวลา 21:00 น. เชื่อมโยง ...
สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดส่งหน่วยแรงงานชั่ิวคราว 1 หน่วย หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 1 หน่วย และหน่วยรถดูดเลน 1 หน่วย เข้าทำการล้างความสะอาดท่อระบายน้ำถนนสวนพลู ตอนถนนนางลิ้นจี่ ถึง ถนนสาทรใต้ พื้นที่เขตสาทร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดส่งหน่วยแรงงานชั่ิวคราว 1 หน่วย หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 1 หน่วย และหน่วยรถดูดเลน 1 หน่วย เข้าทำการล้างความสะอาดท่อระบายน้ำถนนสวนพลู ตอนถนนนางลิ้นจี่ ถึง ถนนสาทรใต้ พื้นที่เขตสาทร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
กทม. ประชุม 5 จังหวัดปริมณฑล ร่วมรับมือฤดูฝน (5 มิ.ย. 61) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กทม. ประชุม 5 จังหวัดปริมณฑล ร่วมรับมือฤดูฝน (5 มิ.ย. 61) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานคร 5 จังหวัดปริมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า กรุงเทพมหานครได้จัดประชุมความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานคร 5 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน.กทม. (ฝ่ายทหาร) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนปี 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค. 61 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยมีเป้าหมายลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หากเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการร่วมกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แต่ละจังหวัด การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขัง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นการผลักปัญหาไปให้จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปริมณฑล โดยเตรียมความพร้อมของระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ดังนี้ 1. ทําความสะอาดท่อระบายน้ำในถนน ตรอก ซอย ความยาวรวม 3,297 กิโลเมตร ดําเนินการ โดยใช้แรงงานของสํานักระบายน้ำและสํานักงานเขต และจ้างเหมาเอกชนดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 61 2. เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืชใน คู คลอง ยาว 1,341 กิโลเมตร ขุดลอกคู คลอง 80 คลอง ยาว 100 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน มิ.ย. 61 3. เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ จํานวน 698 แห่ง กําลังสูบรวม 2,229 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสถานีสูบน้ำมีขีดความสามารถในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ 903 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังมีขีดความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง 482 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลอง จํานวน 60 ลํา 5. เตรียมความพร้อมของอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ขีดความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 6. ลดระดับน้ำในคลองและแก้มลิงจํานวน 26 แห่ง เพื่อชะลอน้ำท่วมปริมาณ 13.07 ล้านลูกบาศก์เมตร มาเก็บกักในแก้มลิงเป็นการชั่วคราวก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 7. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ กรณีฉุกเฉิน และเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยเตรียมกระสอบทราย 2.79 ล้านใบ รวมทั้งรถเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 18 คัน 8. จัดเตรียมหน่วยบริการเร่งด่วน หรือหน่วย BEST รวม 108 หน่วย เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยรวม 700 คน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน นอกจากนี้ยังจัดหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเนื่องจากน้ำท่วมขังประจําทุกสํานักงานเขต 9. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และสื่อมวลชน รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำชํารุด อุดตัน และ ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมขังตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาสัมพันธ์สถานการณ์สภาพฝนและบริเวณที่เกิดปัญหาน้ำาท่วมขังผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายจราจรอัจฉริยะ จ.ส.100 รายการร่วมด้วยช่วยกัน และผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th เว็บไซต์สํานักการระบายน้ำ http://dds.bangkok.go.th/, Facebook : @BKK_BEST, Twitter : bkk_best เป็นต้น
สนน.ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สนน.ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) เพื่อเพื่อสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่เพิ่มเติมได้แก่ เขตห้วยขวางทั้งหมด พื้นที่บางส่วนของเขตดินแดงและเขตราชเทวี เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง โดยมีประชาชนพื้นที่ เขตห้วยขวาง และดินแดงเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร สำหรับโครงการสำรวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) เกิดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่มีพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย 37 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตดินแดง เขตปทุมวัน และบางส่วนของพื้นที่เขตพญาไท เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตดุสิต เขตสัมพันธวงศ์ เขตราชเทวี และเขตพระนคร สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเริ่มเดินระบบบำบัดเมื่อปี 2547 จากข้อมูลการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง พบว่าปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้นโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงจึงยังมีศักยภาพที่จะรองรับปริมาณน้ำเสียเพิ่มได้อีก จึงได้จัดทำโครงการขยายขอบเขตพื้นที่บริการได้แก่ เขตห้วยขวางทั้งหมด พื้นที่บางส่วนของเขตดินแดงและเขตราชเทวี คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร โดยการวางท่อรวบรวมน้ำเสียใต้คลองบางซื่อ คลองลาดพร้าว คลองชวดบางจาก คลองห้วยขวาง คลองชวดตาเชียง คลองชวดใหญ่ คลองคลองบางกะปิ คลองยายสุ่น และคลองสามเสน ซึ่งท่อรวบรวมน้ำเสียบางส่วนวางตามแนวถนน โดยน้ำเสียดังกล่าวจะถูกนำไปบำบัดที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงต่อไป ปัจจุบันผลงาน 60 % ทั้งนี้ หากแล้วเสร็จจะช่วยลดความสกปรกที่เกิดจากน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่คูคลอง เป็นการช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองสายหลักและในคลองที่เกี่ยวเนื่องกันรวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ในเขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตราชเทวีให้ดีขึ้น รวมถึงทำให้สภาพแวดล้อมทางน้ำดีขึ้น ลดความเน่าเสียและลดแหล่งเพาะเชื้อโรคในน้ำ เสริมสร้างสุขอนามัยประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างโรงควบคุมคุณภาพน้ำแห่งใหม่อีกทางหนึ่ง
... อ่านทั้งหมด