ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ซอยรัชดาภิเษก-ท่าพระ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ รวมทั้งสภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต นำ ข้าราชการ บุคลากรเขตบางกอกใหญ่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ภายในซอยรัชดาภิเษก-ท่าพระ
บางกอกใหญ่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กทม.
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานของกรุงเทพาหนคร ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ได้นำเสนอในระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยได้ดำเนินการแล้ว 3 Zone จากทั้งหมด 5 Zone สายสื่อสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยมากขึ้น พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผุ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวชื่อชมสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พร้อมทั้งให้แนวทางในการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างยั่งยืน และมอบให้เขตต่างๆดำเนินการต่อไป
เขตบางกอกใหญ่ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ย.62
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดการให้เปิดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ ณ สำนักงานเขตทุกแห่ง นั้น สำนักงานเขตฯ ได้กำหนดจัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สนข.บางกอกใหญ่ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2562 การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือเสื้อสีเหลืองคอปก กางเกงหรือกระโปรงยาวสีเข้ม รองเท้าหุ้มส้น (ไม่ใส่กางเกงขาสั้นหรือกางเกงยีนส์ ไม่สวมรองเท้าแตะ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 02-457 0096 ต่อ 5705-6
บางกอกใหญ่ Clear Cut Clean ถนนเพชรเกษม "จัดระเบียบสายสื่อสาร"
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ดำเนินการ Clear Cut Clean บริเวณถนนเพชรเกษม จัดระเบียบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เช่น สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต สายเคเบิลทีวี สายออปติกไฟเบอร์ สายกล้องวงจรปิด และระบบสัญญาณจราจร ฯลฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารต่างๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี การไฟฟ้านครหลวง บริษัท TOT บริษัท UIH/DTAC บริษัท ทริเปิลที บรอดแบนด์ บริษัท Interlink บริษัท Ture บริษัท จี-ฟอร์ซฯ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดย นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารอีกด้วย
บางกอกใหญ่เชิญชวน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาซอยรัชดาภิเษก 25
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพัฒนาทำความสะอาดซอยรัชดาภิเษก 25 โดยการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป >>ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่<< สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาซอยรัชดาภิเษก 25 ในวันและเวลาดังกล่าว การแต่งกายชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 02-457 0096 ต่อ 5705-6
... อ่านทั้งหมด