ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA เตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรณีเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ อาทิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุเสาอากาศ ป้ายโฆษณา ต้นไม้หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ซึ่ง PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ - เมื่อเกิดฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อน เพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า - เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้โดยสะดวก เกิดกระแสไฟฟ้าดูดอาจถึงแก่ชีวิตได้ - ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เช่น การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น นอกจากติดตั้งสายดินแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย - ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า หากมีกิ่งไม้อยู่ใกล้เกินไปหรือคาดว่าเมื่อมีลมพัดแรง อาจทำให้กิ่งไม้เอนไปแตะสายไฟฟ้า หรือต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ให้แจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-Service
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน e-Service ทางช่องทาง ดังนี้ - สแกน QR Code - https://eservice.pea.co.th/etax/authen วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 1.เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/home เลือกเมนู ‘e-service’ 2.บริการอื่น ๆ > เลือกเมนู ‘E-TAX ลงทะเบียนรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์’ 3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันตัวตน 4.ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติผู้ใช้ไฟ 5.เลือกเมนู ‘ลงทะเบียนรับใบเสร็จทางอีเมล’ 6.คลิก ‘ยอมรับ’ ข้อตกลงการรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 7.กรอกอีเมลที่ท่านต้องการขอรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ > คลิก ‘ยืนยัน’ 8.ระบบจะแสดงหน้าต่าง ‘บันทึก Email สำเร็จ’ โดย กฟภ. จะส่งอีเมลยืนยันการสมัครขอรับใบเสร็จไปยังอีเมลของท่าน 9.คลิกลิงก์จาก Email เพื่อยืนยันการเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
ช่อง 5 มาหาชน 19 เมษายน เวลา 09:34 น. ? PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA หรือชำระค่าไฟฟ้าทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง ซึ่งมีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้ - ตรวจสอบค่าไฟฟ้า - ชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร - ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า - สร้าง QR Code และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้า - แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง - แจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน - ติดต่อ PEA ผ่านทาง e-mail, PEA Website, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram - สมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ PEA เช่น แจ้งค่าไฟฟ้า ก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น ท้ังนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้ที่ App Store (สำหรับ มือถือระบบปฏิบัติการ iOS) และ Google play (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการANDROID) ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่านต่อ ...
PEA ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
เริ่มใช้ 1 ก.ย.2563
PEA ขอแจ้งช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
PEA ขอแจ้งช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
... อ่านทั้งหมด