ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ได้นำไก่ปรุงสุก ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย COVID-19 ที่ได้ทำการกักกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เสกสรร ปานถม ผจก.กฟส.ทวง. พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ฝ่ายปกครองท้องถิ่นและสาธารณะสุขอำเภอ ได้นำไก่ปรุงสุก ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย COVID-19 ที่ได้ทำการกักกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีผู้นำหมู่บ้าน นำโดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มารับของเพื่อนำไปแจกให้กับผู้ประสบภัยต่อไป อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ได้ประสานงานกับเทศบาลท่าวุ้งให้นำรถดับเพลิงผสมคลอรีน ฉีดพ่นบริเวณนอกอาคารเพื่อทำความสะอาดสำนักงาน สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานบริษัทฯ และผู้ที่เข้ารับบริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ได้ประสานงานกับเทศบาลท่าวุ้งให้นำรถดับเพลิงผสมคลอรีน ฉีดพ่นบริเวณนอกอาคารเพื่อทำความสะอาดสำนักงาน สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานบริษัทฯ และผู้ที่เข้ารับบริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง และมีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้ารับการบริการทุกคน มีการเว้นระยะห่าง จำกัดคนเข้า – ออก อย่างเคร่งครัดในการให้บริการไม่ให้หนาแน่นเกินไป อ่านต่อ ...
ได้มีการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานบริษัทฯ มีความพร้อมและเข้าใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะได้รู้วิธีการป้องกันตนเองและทรัพย์สินที่จำเป็นในการอพยพ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง ได้มีการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานบริษัทฯ มีความพร้อมและเข้าใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะได้รู้วิธีการป้องกันตนเองและทรัพย์สินที่จำเป็นในการอพยพ เพื่อความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและตัวบุคคล การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงมาให้ความรู้แก่ทุกคน ในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าวุ้ง อ่านต่อ ...
คำขวัญใหม่ของ PEA
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คำขวัญใหม่ของ PEA คือ "Brightness for Life Quality" "สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย" ซึ่งมีที่มาดังนี้ครับ ในอดีตไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการนำไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกรูปแบบ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น "ไฟฟ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงสว่าง..แต่ยังช่วยสร้างโอกาสและอนาคตให้กับคนไทย"
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจร “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง"
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด