ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์ระดมสมองบริหารความเสี่ยง
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(9 ส.ค. 61) นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) เปิด “โครงการกิจกรรมระดมสมองเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการรับ-จ่ายเงิน ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานสังกัดสำนักการแพทย์” โดยมี นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ เลขานุการสำนักการแพทย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ สำนักการแพทย์มีการจัดทำแผนการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน ซึ่งจากการค้นหาปัจจัยเสี่ยง มีสาเหตุหลายอย่างที่สามารถป้องกันหรือลดลงได้โดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินำข้อมูลข้อบกพร่องผิดพลาดมาร่วมกันคิดระดมสมองหาแนวทางป้องกัน เชื่อมโยง ...
รพ.เจริญกรุงฯ สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางระดับสากล
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 9.00 น. พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) และคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (Excellent Center) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ แล้วนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง 2. ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ 3. ศูนย์การแพทย์ทางเลือก ผลการประเมินปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสู่ระดับนานาชาติ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ เชื่อมโยง ...
คกก.พิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร็ว
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(6 ส.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์ เชื่อมโยง ...
พิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน จัดการสิ่งแวดล้อม Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+)
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการ Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็น Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) และพัฒนาบุคลากรและวิชาการในการดำเนินงาน Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ เชื่อมโยง ...
ตรวจคุณภาพคลินิกผู้สูงอายุ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน (20/07/61)
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย) นำทีมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุ โดยมี พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน) พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานด้านคลินิกผู้สูงอายุ พร้อมพาคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมคลินิกผู้สูงอายุ อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราวโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ด้วยรูปแบบของการให้บริการผู้ป่วยนอกชั่วคราว ทรัพยากรมีอย่างจำกัด แต่มีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม ทั้งนี้ คลินิกผู้สูงอายุ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา08.00-16.00 น. อาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด