ข่าวประชาสัมพันธ์
ครบรอบ 1 ปี เปิด อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา (25/09/61)
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
25 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย นาย ชัยยศ เด่นอริยะกูล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์) นายยลชัย จงจิระศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร) และ พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหา วีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร เข้าร่วมงาน โดยมี นายสุรชัย ภูพิพัฒน์ผล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวา) และคณะบุคลากรของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ โดยช่วงเช้ามีการทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี เปิด อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง ...
กทม. ถวายสักการะ น้อมรำลึก วันมหิดล (24/09/61)
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 24 กันยายน 2561 กรุงเทพมหานคร โดย นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วย นพ.สมชาย จึงมีโชค (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค (ผู้อำนวยการสำนักอนามัย) ผู้บริหารในสังกัดฯ และ นักศึกษาแพทยศาสตรในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จฯ พระบรมราชชนก บริเวณหน้าอาคารศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ตรงกับวันมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขของไทย” ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา เพื่อเป็นการถวายสักการะและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อปวงชนและวง การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เชื่อมโยง ...
รพต. เปิดห้องละหมาดให้แก่ประชาชนชาวมุสลิม ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล (17/09/61)
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานในพิธีเปิดห้องละหมาดโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายซีรอซันคาร ปาทาน (ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) นายอรุณ บุญชม (ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร) นางสิรินาถ เวทยะเวทิน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน) นายชาติชาย วงษ์อารีย์ (รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ฝ่ายการแพทย์) พร้อมด้วยชุมชนมุสลิมเจริญนครซอย 7 มัสยิดสุวรรณภูมิ ชุมชนมุสลิมสี่แยกบ้านแขก มัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนมุสลิมสวนพูล มัสยิดสวนพูล ชุมชนมุสลิมสะพานพุทธ มัสยิสกูวติลอิสลาม (ตึกแดง) ผู้นำศาสนาของชุมชนมุสลิมในฝั่งธนบุรี และกลุ่มชาวมุสลิมโรงพยาบาลตากสิน เข้าร่วม ในพิธีมีการ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และตัดริบบิ้นเปิดห้องละหมาดโรงพยาบาลตากสิน จากนั้น นายอรุณ บุญชม (ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร) กล่าวแสดงความยินดีและขอพร (ดุอา) ณ ชั้น 6 เอ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เชื่อมโยง ...
สำนักการแพทย์ เข้ารับ “เลิศรัฐ” รางวัลเกียรติยศแห่งหน่วยงานภาครัฐ (14/09/61)
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
(14 ก.ย. 61) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐใน 3 สาขา ประกอบด้วย รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วย พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เข้ารับรางวัล “เลิศรัฐ” สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี จากผลงาน โครงการ กทม. สุขใจ สูงวัย ประคับประคอง (Bangkok Geriatric & Palliative Care Model) ซึ่งมี นางอรัญญา พรไชยะ ผู้อำนวยการกองระบบงาน สำนักงาน ก.ก. ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี การมอบรางวัลเลิศรัฐให้แก่หน่วยงานภาครัฐ นับเป็นก้าวสำคัญของภาคราชการ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาองค์การของภาครัฐ เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ และระบบราชการ 4.0 ที่สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการใหม่ เพื่อพลิกโฉมให้ภาครัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง เชื่อมโยง ...
สนพ. เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ "แด่คุณคนสำคัญ สายสัมพันธ์มิลืมเลือน" (07/09/61)
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
7 ก.ย. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และเปิดงาน “แด่คุณคนสำคัญ สายสัมพันธ์มิลืมเลือน” ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2-3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สมชาย จึงมีโชค พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดฯ เข้าร่วมงาน ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอาวุโสจากสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งสิ้น 63 ท่าน ซึ่งมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นผู้เกษียณอายุราชการด้วย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด