ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจประเมินมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พร้อมทีมตรวจประเมินมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เข้าตรวจประเมินฯ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับในการเข้าตรวจประเมินฯ ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศล 5 ธันวาฯ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี ณ วัดคณิกาผล อ่านต่อ ...
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เข้ารับรางโล่และใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพฯ NECAST จาก ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีงาน “มหากรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” เชื่อมโยง ...
เตรียมความพร้อม ประชุมวิชาการประจำปี สนพ.
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 สำนักการแพทย์ โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเรื่อง การกำหนด Theme ของงาน วัน สถานที่ และผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ เชื่อมโยง ...
Smart OPD ของขวัญเพื่อคนกรุง
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประธานการประชุม โครงการ Smart OPD เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด