ข่าวประชาสัมพันธ์
“ในหลวง” พระราชทานเงินกว่า 2,400ล้านบาท ให้ 27 รพ.จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ จำนวนเงิน ๓๕ ล้านบาท ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง ผู้บริหารส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักการแพทย์ และประชาชนผู้มารับการรักษาพยาบาล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
สำนักการแพทย์ จัดงาน “สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์” โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วย นพ.สมชาย จึงมีโชค (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร , พญ.สุภาพร กรลักษณ์ , นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ Professional Collaboration
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (22 มี.ค. 2517) จึงจัดงานภายใต้ชื่อ “ครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ : Professional Collaboration”... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
22 มีนา ครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนา สนพ.
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ในช่วงเช้าวันนี้ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันที่ 22 มีนาคม วันครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
สนพ.ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นพ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด