ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
กิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงาน PEA ชัยนาท และ PEA สรรพยา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ อยแสง ผจก.กฟจ.ชัยนาท ได้ร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพ (25/11/2564)
กิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงาน PEA ชัยนาท และ PEA สรพยา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ อยแสง ผจก.กฟจ.ชัยนาท ได้ร่วมกิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย (24/11/2564)
ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ (23/10/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ ระดมทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำที่ท่วมสูง รวมถึงแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ในวันที่ 28 กันยายน 2564 (28/09/2564)
PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ) (01/09/2564)
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ (12/08/2564)
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ (28/07/2564)
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กฟส.อ.มโนรมย์ ร่วมกิจกรรม “โครงการบ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาท” และ “โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดชัยนาท” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (22/06/2564)
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 กฟส.อ.มโนรมย์ รับส่งมอบงานจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KWp ณ สถานีตำรวจภูธรมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับ 60 หน่วยงานของสังคมภายใต้โครงการ “60 ปี 60 ความร่ว (08/06/2564)
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมโนรมย์ ได้จัดประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วม กับผ้าระบายสีขาว (04/05/2564)