ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ (03/08/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ ดำเนินการตรวจสอบระบบการจ่ายไฟ ระบบไฟฟ้าสำรอง ให้กับ โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (20/05/2563)
กฟน.3 จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) การดำเนินการและรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (13/01/2563)
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดสะพานแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (20/12/2562)
จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ในอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (21/11/2562)
การจัดระเบียบสารสื่อสารเส้นทางวิกฤตตามนโยบาย ผวก. ประจำปี 2562 (14/11/2562)
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไร่ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์การใช้งาน PEA Smart plus ให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาคม (04/06/2561)
กฟส.บ้านไร่ แจ้งเวียนนโยบายและให้พนักงานลงนามรับทราบนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (19/07/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ จัดการประชุมกิจกรรมสร้างความโปร่งใสและกิจกรรมพูดคุยความโปร่งใส 2.0 แก่พนักงานและคณะทำงาน (19/07/2560)
แจ้งช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (19/06/2560)