ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง บางบอนจับมือเทคนิคราชสิทธิฯ เปิดบ้าน จัดงานลอยกระทง ริมบึงสวย น้ำใส (11/11/2562)
บางบอนลงพื้นที่เร่งติดตามโครงการปรับปรุงถนนบางบอน 1 ซอย 15 (08/11/2562)
บางบอนพัฒนาทำความสะอาดบึงน้ำ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (25/10/2562)
บางบอนประชุมผู้บริหารเขตรับฟังปัญหาเดินหน้าพัฒนางาน (09/10/2562)
บางบอนส่งมอบอุปกรณ์ให้ลานกีฬาหมู่บ้านบางบอนวิลล่า ร่วมสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรง (09/10/2562)
บางบอนบการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 (03/10/2562)
การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงในคลองน้ำสาธารณะ (11/09/2562)
บางบอนฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก (24/08/2562)
บางบอนรณรงค์ประชาสัมพันธ์จิตอาสาฯ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย (24/08/2562)
บางบอนร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ 10ปี คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม (23/08/2562)