ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สวพ. เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการโยธาและผังเมือง (12/09/2563)
สวพ.ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางแผนที่ท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" (12/09/2563)
สวพ.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 8) (12/09/2563)
ผว.กทม.และคณะทูตอารยสถาปัตย์ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยในการใช้งานอารยสถาปัตย์บริเวณคลองโอ่งอ่างถึงสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (18/08/2563)
สวพ. จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ (กลุ่มที่ 5) แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ : สถานีเตาปูน (06/08/2563)
สวพ.ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 2564 (06/08/2563)
สวพ.ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนย่านบางยี่ขัน –วังหลัง- วัดอรุณ-กุฎีจีน ตามมาตรการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) (22/07/2563)
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (Chao Phraya Sky Park) (24/06/2563)
สวพ.จัดกิจกรรมปลูกสะพาน “ชวนคุณปลูกต้นไม้ให้สะพาน (Plant The Bridge)” (11/06/2563)
สวพ.ต้อนรับคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมฯ เข้าเยี่ยมชมสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (10/06/2563)