ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
กฟภ.ค่ายบางระจัน ทำกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและปฏิญาณตน การไฟฟ้าโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (05/11/2563)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี มาตรวจงานมาตรวจงานด้านความปลอดภัย การฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอค่ายบางระจัน ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี การฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอค่ายบางระจัน (02/11/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ารางวัลโดดเด่น 166 ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561 ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี (04/10/2561)
อบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA ปี 2561” (23/08/2561)
ติดตามผลการดำเนินการ “โครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” (26/07/2561)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เยี่ยมชมศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ (26/04/2561)
OJT การใช้งานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ (09/08/2559)
ศึกษาดูงานที่ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ (03/03/2559)
ขยายเครือข่ายศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของ กฟภ. (11/02/2559)