ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
PEA บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (28/10/2564)
PEA เตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน (15/09/2564)
PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-Service (05/08/2564)
PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service (19/04/2564)
PEA ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าใหม่ (02/09/2563)
PEA ขอแจ้งช่องทางชำระค่าไฟฟ้า (29/07/2563)
ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัย (28/05/2563)
ผู้ใช้ไฟสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า (19/03/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม การขอให้ไฟฟ้าและค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 (03/01/2563)
ชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปได้แล้ววันนี้ที่ PEA Smart Plus+ จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง (23/12/2562)