ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนงานงดจ่ายไฟและต่อกลับในพื้นที่ กฟส.อ.บ้านหมี่ ประจำปี 2563 (17/12/2562)
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำประจำปี 2563 (13/12/2562)
เดือน กันยายน 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) (01/10/2561)
เดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) (04/09/2561)
เดือน กรกฏาคม 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) (03/08/2561)
เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) (04/07/2561)
เดือน พฤษภาคม 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) (05/06/2561)
เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) (03/05/2561)
เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) (04/04/2561)
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีประกาศเชิญชวน) (02/03/2561)