- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/12/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหันคา จังหวัดชัยนา ปี 2563 (17/12/2562)
เดือน ธันวาคม 2561 ประกาศ จ้างเหมาปลดสาย-ต่อสาย,ตัด-ติดกลับมิเตอร์ ปี 2562 (30/12/2561)
เดือน เมษายน 2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา (30/04/2561)
เดือน มีนาคม 2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา (30/03/2561)
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา (28/02/2561)
เดือน มกราคม 2561 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา (23/01/2561)
เดือน ธันวาคม 2560 ประกาศ จ้างเหมาปลดสาย-ต่อสาย,ตัด-ติดกลับมิเตอร์ ปี 2561 (29/12/2560)
เดือน พฤศจิกายน 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา (30/11/2560)
เดือน ตุลาคม 2560 ไม่มีประกวดราคา สอบราคา (31/10/2560)