ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 |
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีฯ1คัน และรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2000ซีซีฯ1คัน ประกาศ ณ 1 ธันวาคม 2559 (01/12/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดขุนจันทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (22/11/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบางสะแกใน ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (22/11/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (22/11/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (22/11/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชคฤห์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (22/11/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชวรินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (22/11/2559)
ประกาศประมูลจ้างยามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 (09/09/2559)
ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาานเขตธนบุรีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 (04/07/2559)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (19/05/2559)