ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 |
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (24/07/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุตามโครงการค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ปรับปรุง แลเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 29 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 (24/07/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือหน้าวัดซางตาครู้ส ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (24/07/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,284 ชุด ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (24/07/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 (24/07/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกซอยโรงคราม ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (24/07/2560)
ประกาศสอบราคาจ้ารเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 (24/07/2560)
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 (24/07/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบ2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก1คัน ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 (01/12/2559)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ1คัน ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 (01/12/2559)