ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ปีงบประมาณ 2565 (ฝ่ายโยธา) (07/02/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ล.ส.(ดาดท้องคลอง) คลองแยกคลองบางน้ำชน จากคลองบางน้ำชนถึงถนนรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 (24/04/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝาพักซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 (24/04/2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 (21/04/2563)
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 (17/04/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนวัดบางสะแกนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 (17/04/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2563 (15/04/2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ2563 (14/04/2563)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)คลองโกบ๊อ 2 จากคลองด่านถึงซอยรัชดาภิเษก1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (10/04/2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดดาวคนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ2562 (26/04/2562)