- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิงและกู้ภัยจำนวน 250 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (20/07/2561)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักาาระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและติดตั้งระบบกล้อง DVR แก่รถดับเพลิงและกู้ภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/07/2561)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิงขนาด 38 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กปด.3) (21/04/2561)
บำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสาร (14/06/2560)
ประมูลซื้อแบตเตอรี่ (14/06/2560)
สอบราคาซื้อรถโดยสาร (14/06/2560)
สอบราคาซื้อสายรับน้ำดับเพลิง (14/06/2560)