- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานขอจ้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลบางบอน (29/07/2564)
รายงานขอซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ครั้งที่ 2 (29/07/2564)
รายงานขอซื้อรถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดี ครั้งที่ 2 (29/07/2564)
รายงานผลการเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย (07/11/2561)
ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (17/09/2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (31/05/2561)
แจ้งให้เข้าร่วมเสนอราคา (09/01/2561)
ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกัน ประจำปีงบประมาณ 2561 (02/11/2560)
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ (27/06/2560)
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพ (25/01/2560)