ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
เดือน ธันวาคม 2561 (ประกวดราคา e-bidding) งานจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรรพตพิสัย ประจำปี 2562 (04/01/2562)
เดือน ธันวาคม 2561 (ประกวดราคา e-bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(งานงดจ่ายไฟ) ประจำปี 2562 (04/01/2562)
เดือน พ.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน (05/06/2561)
เดือน เม.ย. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน (07/05/2561)
เดือน มี.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน (09/04/2561)
เดือน ก.พ. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน (06/03/2561)
เดือน ม.ค. 2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน (07/02/2561)
เดือน ม.ค.2560 - ธ.ค.2560 (ไม่มีการประกวดราคา) (09/01/2561)
เดือน มกราคม 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี ประจำปี 2560 (20/01/2560)
เดือน ธันวาคม2559 (ไม่มีการประกวดราคา) (30/12/2559)