ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/02/2564)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (03/02/2564)
(13-12-2019) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่อ ค.ส.ล.ซอยวุฒากาศ 53 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/02/2563)
09-07-2019) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองดาวคะนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/02/2563)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (e-bidding) (19/02/2563)
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด (กล้องภายใน 4 กล้อง กล้องภายนอก 26 กล้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/02/2563)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ? (19/02/2563)
ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหารจำนวน 195 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/02/2563)
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/02/2563)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/02/2563)