- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/11/2561)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย จากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/09/2561)
ประกวดราคจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้าง งบประมาณ 2561 จำนวน ๑,๓๒๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding) (25/07/2561)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2561)
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสุขุมวิท14 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09/07/2561)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้างและที่นั่งสองแถว จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi (03/07/2561)
ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมถังพักขยะ ที่สถานีสูบน้ำคลองประชากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-digging) (29/06/2561)
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้า (ฝั่งเหนือ) และสถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/06/2561)
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้า (ฝั่งเหนือ) และสถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/06/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติหมายเลข 1 ที่สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ด้วยสฃวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding) (27/06/2561)