- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 |
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา (01/03/2560)
เดือน มกราคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา (02/02/2560)
เดือน ธันวาคม 2559 ประกาศเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 เควี ในไลน์แยกนอกไลน์เมนของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 22 เควี (28/12/2559)
เดือน พฤศจิกายน 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (01/12/2559)
เดือน ตุลาคม 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (01/11/2559)
เดือน กันยายน 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (01/10/2559)
เดือน สิงหาคม 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (01/09/2559)
เดือน กรกฎาคม 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (02/08/2559)
เดือน พฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (02/08/2559)
เดือน มิถุนายน 2559 ประกาศสอบราคา (ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (02/08/2559)