- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
เดือน มิ.ย. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (03/07/2563)
เดือน พ.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (05/06/2563)
เดือน เม.ย. 2563 (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงช่วงสถานีหนองม่วง - สี่แยกไฟแดงหนองม่วง (ฝั่งซ้าย) จุดที่1) (20/04/2563)
เดือน มี.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (03/04/2563)
เดือน ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง 3 ฟีดเดอร์ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/02/2563)
เดือน ก.พ. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสาร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/02/2563)
เดือน ม.ค. 2563 ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมากระบวนการงดจ่ายไฟ และต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที., พีที. (02/01/2563)
เดือน ธ.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (01/01/2563)
เดือน พ.ย. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (03/12/2562)
เดือน ต.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (04/11/2562)