- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
เดือน พ.ย. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (04/12/2563)
เดือน ต.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (05/11/2563)
เดือน ก.ย. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (05/10/2563)
เดือน ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ประจำปี 2563 (10/08/2563)
เดือน ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อ (10/08/2563)
เดือน ส.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อ (07/08/2563)
เดือน ก.ค. 2563 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลง หจก.ยิ่งรวย ฟาร์ม (09/07/2563)
เดือน มิ.ย. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (03/07/2563)
เดือน พ.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (05/06/2563)
เดือน เม.ย. 2563 (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงช่วงสถานีหนองม่วง - สี่แยกไฟแดงหนองม่วง (ฝั่งซ้าย) จุดที่1) (20/04/2563)