1.การจัดหาพัสดุ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
1.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 128 วัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รวม 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2562)
1.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/10/2562)
1.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะไม้บุโฟเมก้า 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/10/2562)
1.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/10/2562)
1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 128 วัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหย่ รวม 6 โรงเรียน (24/10/2562)
1.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/10/2562)
1.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดนาคกลาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/10/2562)
1.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) อาหารเช้าและอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/10/2562)
1.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/10/2562)
1.4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/10/2562)