สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (05/06/2563)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (05/05/2563)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (14/04/2563)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (04/03/2563)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (05/02/2563)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (10/01/2563)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (06/12/2562)
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (01/11/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันายน 2562 (07/10/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (04/09/2562)