สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 9 เดือน ตุลาคม 2563 ฝ่ายทะเบียน (17/12/2563)
รายงานจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 เดือน พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายทะเบียน (17/12/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) (05/10/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 (ฝ่ายทะเบียน) (01/10/2563)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ฝ่ายทะเบียน) (11/09/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) (03/09/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) (05/08/2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 (ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด) (31/07/2563)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.2563 ฝ่ายทะเบียน (29/07/2563)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.63(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) (14/07/2563)