สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) (14/07/2563)
แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ (14/07/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) (14/07/2563)
แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 ฝ่ายทะเบียน (06/01/2563)
รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. เดือน กันยายน 2562 (ฝ่ายทะเบียน) (21/12/2562)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างปี 2563 (สขร.เดือน ต.ค.2562) ฝ่ายทะเบียน (21/12/2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย.2562 (ฝ่ายทะเบียน) (21/12/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) (04/10/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (ฝ่ายเทศกิจ) (03/10/2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) (05/09/2562)