- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (05/01/2564)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 9 เดือน ตุลาคม 2563 ฝ่ายทะเบียน (17/12/2563)
รายงานจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 9 เดือน พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายทะเบียน (17/12/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (04/12/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (05/11/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) (05/10/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563 (ฝ่ายทะเบียน) (01/10/2563)
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ฝ่ายทะเบียน) (11/09/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) (03/09/2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) (05/08/2563)